27 فروردین 94 بارانی خواهد بود

27 فروردین 94 بارانی خواهد بود

هفته اول اردیبهشت گرم,تابستان واقعی در راه هست,27 فروردین 94 بارانی خواهد بود,هواشناسی گیلان,تجمع بارش 7 روز گذشته,تجمع بارشی هفت روز آینده,هوا کی گرم میشه,
هفته اول اردیبهشت گرم,تابستان واقعی در راه هست,27 فروردین 94 بارانی خواهد بود,

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا