3 الی 6 آبان کاهش شدید دما و بارش برف در ارتفاعات

3 الی 6 آبان کاهش شدید دما و بارش برف در ارتفاعات

موج 3 الی 8 آبان در گیلان شدید و پر بارش هستش,کاهش شدید دما 3 الی 6 آبان,3 الی 6 آبان کاهش شدید دما و بارش برف در ارتفاعات,بارش متناوب باران 3 الی 8 آبان,پیش بینی هوای 3 الی 8 آبان,5 روز اول محرم بارانی,
موج 3 الی 8 آبان در گیلان شدید و پر بارش هستش,کاهش شدید دما 3 الی 6 آبان,3 الی 6 آبان کاهش شدید دما و بارش برف در ارتفاعات, بارش متناوب باران 3 الی 8 آبان,پیش ب

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا