4مرداد بارانی

4مرداد بارانی

پیشبینی وضعیت جوی آخر هفته,پیشبینی آب و هوای و مرداد,مرداد بارانی,4مرداد بارانی,8 مرداد موج حدید سرما و بارش,7 روز آینده گیلان سرد و بارانی,4 الی 8 مرداد خنک و بارانی,
7 روز پاییزی !!! با نفوذ سیستم سرد و شمالی به سواحل خوش استیل کاسپین از اواسط روز پنج شنبه بتدریج از سمت عرب استان بارشهای پراکنده و وزش باد و…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا