7 پیشبینی 7 روز اول فروردین 92

7 پیشبینی 7 روز اول فروردین 92

وضعیت جوی هفته اول فروردین92,7 پیشبینی 7 روز اول فروردین 92,آب و هوای هفته اول فروردین,آب و هوای 3شنبه آخر سال,
پیش آگهی ! هفته اول سال 92 ... عمدتا هوا در این هفته خوب هستش اما خب بهار هستشو دردسرهای پیشبینی .... ولی عمدتا هوا نیمه ابری تا ابری هستش اگه بخواد…

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا