8 و 9 دی عبور موج سرد و بارشزا

8 و 9 دی عبور موج سرد و بارشزا

8 و 9 دی عبور موج سرد و بارشزا,شمال کشور 8 و 9 دی بارانی و برفی می شود,8 و 9 دی بارش باران و برف در سواحل شمالی,شروع باران و برف در گیلان,8 و 9 دی رشت بارانی میشود,شمال کشور 8 و 9 دی کاهش دما و بارش باران دارد,بارش باران و وزش باد 8 و 9 دی در گیلان مازندارن گلستان,
8 و 9 دی عبور موج سرد و بارشزا,شمال کشور 8 و 9 دی بارانی و برفی می شود,8 و 9 دی بارش باران و برف در سواحل شمالی,شروع باران و برف در گیلان,8 و 9 دی رشت بارانی می

پيغام مدير سايت :

هواشناسی گیلان فورکا